Dil Seçin
enfrar

@rge CMAS SOFTWARE

18.12.2017
1 görüntülenme
@rge CMAS SOFTWARE

Veri toplama temelli(barkod, RFID, sayısal, analog), real-time işleyen, Arge Bilişim’in geliştirmiş olduğu modern bir MRP (Üretim kaynak planlama) yazılımıdır. Otomotiv ve otomotiv yan sanayi gibi ISO 16949 standardına göre üretim yapan sektörlerde, MRP (Üretim kaynak planlama) olarak; Depo, stok, ürün ağacı, ürün maliyeti hesaplama, verimlilik ölçme, kalite ölçme, prim sistemi uygulama amacıyla kullanılmaktadır.

Modülleri:

Özellikleri:

ÜRETİMDE DOĞRU SÜREÇ VE KAYNAK PLANLAMA

SÜREÇ PLANLAMA

Doğru bir üretim planlamasının yapılmaması üretimin verimsizliğine ve gelen siparişe doğru fiyat verilememesi nedeniyle pazarlamanın başarısızlığına neden olur.Sistemimiz süreç planlama ve iş planı hazırlama bölümleri sayesinde üretici firmanın doğru bir planlama yapmasını sağlayarak verimliliğini ve pazarlamadaki başarısını arttırır.

 

süreç planlama

 

Süreç Planlamada Yapılan İşlemler

a-Operasyonların girilmesi : Operasyon adı, varyantı (aynı operasyonun farklı makine ve ya standart sürede yapılanı), yürütüldüğü makine, standart süresi, etüt tarihi (standart süresinin ölçüldüğü tarih) ve operasyonun varyantının resminin girildiği bölümdür. Operasyon varyantı bir sayı olup program tarafından otomatik olarak atanmaktadır. İş planında bu operasyonlar kullanılmaktadır. Bilindiği gibi üretimde operasyonların makineleri ve standart süreleri sabit değildir, örneğin teknoloji gelişip sadece mekanik olan bir makinenin yerini elektronik kontrollü bir makine aldığında makine değiştiği gibi büyük ihtimalle standart sürede azalarak değişecektir bu durumda aynı operasyonun makine ve standart süresinin güncellenip eski makine ve standart süresinin veri tabanında tarihi ile beraber saklanması gerekir aksi takdirde geçmişe yönelik bir verimlilik ve ya prim raporu alındığında rapor hatalı olacaktır. Programımız bunu yapabilmektedir.

b- Operasyonun hangi modellerde kullanıldığı : Planlamacı iş planını hazırlarken kullanacağı operasyonun daha önce hangi modellerde kullandığı bilgisini görmesi hatırlatıcı, böylece planlamayı kolaylaştırıcı bir bilgidir. İş planı hazırlama formunun sağ üst köşesinde o anda seçilmiş operasyonun daha önce hangi modelde hangi varyantının kullanıldığı verisi yer almaktadır.

c- İş planı hazırlanması : İş planı bir ürüne ait bir model olacak şekilde tasarlanır.Kullanılacak bütün operasyonlar girildikten sonra planlamacı iş planını hazırlayabilir. İş planı hazırlama operasyon sırasını, operasyonun yapılacağı prosesi, operasyon adını, operasyon varyantını, operasyonun yapılacağı makineyi ve operasyon standart süresini girilmesini kapsar.

d-Kaynakların hesaplanması : İş planı hazırlama bölümünde bahsedildiği gibi operasyon makine ve standart süre bilgileri ile işin akışı planlandıktan sonra bu ürünün üretilmesinde hangi makinelerin kullanılacağı sisteme bildirilmiş olur. Ürünün toplam üretilme süresi de tahmin edileceği gibi operasyonların toplam sürelerinden ibarettir. Kaynakların hesaplanması bölümünde ayrıca toplam personel adeti ve hedef verimlilik girilip günlük kaç adet üretileceği ve siparişin ne kadar süre alacağı ve ya günlük hedef adet ve hedef verimlilik girilip kaç personele ihtiyaç olduğu ve ya personel ve günlük hedef adet girilip hedef verimlilik hesaplanabilir. Kaynakların hesaplanması detay olarak hangi makineden kaç adet kullanılması gerektiği ve hangi operasyona kaç personel atanması gerektiği hesaplanmasını da kapsamaktadır.

e- Operasyonlara personel atanması : Kaynak hesaplama bölümünde hesaplamaları yaparak hangi operasyona kaç personel atamamız gerektiği bilgisine sahip olduktan sonra planlamanın son aşaması olan operasyonlara personel atama bölümünde operasyonlara gerektiği kadar personel atayarak iş planını hazırlamış ve iş planı raporunu sistemden alabilecek duruma gelmiş oluruz.

 

REALTIME VERİMLİLİK ÖLÇÜMÜ

 

Verimliliğin ölçülememesi özellikle emek yoğun sektörlerin büyük sorunudur.

 

real time verimlilik ölçümü

 

Çünkü verimliliğin ölçülememesi belirsizliğin kaynağıdır.Belirsizlik firmanın kar zarar durumunu bilememesine ve hedef koyamamasına neden olur. Bu durum firma için yıkıcı olabilir. Üretimin her bir noktasında sistemimiz yardımıyla yazdırılan barkodlar firmamızın tasarımı olan noktasal veri toplama terminalleri kullanılarak okutulur. Böylece sistemimiz her bir operatörün verimliliğini gerçek zamanda ölçer ve grafiksel olarak bilgisayar ekranında gösterir. Operatörler barkodlarını okuttukları anda verimliliklerini noktasal veri toplama terminalinin ekranından görmektedirler. Operatörün o andaki verimliliğini bilmesi işletme verimliliğine katkısını arttırmaktadır. Ölçülen verimlilikler ve hangi operasyonun hangi operatör tarafından kaç adet yapıldığı seçilen tarihler veya seçilen saatler arasında kişisel, bant, proses ve işletme bazında, mesai ve fazla mesai parametreleriyle raporlanmaktadır.

 

REALTIME ÜRETİM TAKİBİ

 

Sistemimiz manuel ve ya barkodlu üretimi takip etmeyi sağlamaktadır. Hangi banda hangi üründen kaç adet girdiği, kaç adet çıktığı, kaç adetin ıskartaya ayrıldığı, kaç adetin ikinci kalite olarak üretildiği,kaç adetin bant içinde tamir edildiği ve ya bant içi tamirden döndüğü, kaç adetin eksik malzemeden dolayı bant içinde beklediği, kaç adetin başka bir işletmenin bandına ve ya aynı işletmenin başka bandına tamire gittiği veya tamirden döndüğü sorularına cevap verebilecek giriş barkodlarına ve formlarına sahip olup takip raporu verebilmektedir.Böylece üretim gerçek zamanda takip edilebilmektedir.

 

real time üretim takibi

 

Anlaşılacağı gibi bu bölüm iyi bir arşiv oluşturduğu gibi yöneticinin üretimin aksaklıklarını hemen görüp müdahale edebilmesini ve çözüm üretebilmesini olanaklı hale getirmektedir. Takip verisi hem manuel hem de barkodlu girilebilmektedir. Sadece manuel giriş yapılıyor olması takip bölümünün gerçek zaman olmayan olarak çalışması anlamına gelir. Sistemde bunun için gerekli giriş formları mevcuttur. Takip verisinin barkodlu olarak girilebilmesi (bu gerçek zamanda takibi sağlar) için bandın başı ve sonunda birer noktasal veri toplama terminali yerleştirmek gereklidir. İlk operasyonu yapan operatör ürünü tanımlayıcı ve bu noktasal terminalin banda giriş terminali olduğu barkodlarını bir kez okutur. Grup ürünün takip barkodu, üstünde gelir. Operatör bu takip barkodunu okutur. Eğer ürün grup değilse aynı şekilde adet olarak noktasal veri toplama terminalinin tuş takımından girebilir.Böylece sistem banttan kaç adet ürünün üretildiğini bilir ve veri tabanına atar. Gurubun (Demetin) takip barkodu ; sistem gerçek zaman olmayan olarak kullanılıyorsa gurubun barkodlarının ilkidir, sistem gerçek zamanlı olarak kullanılıyorsa gurubun tek barkodu aynı zamanda takip barkodudur.Iskarta, ikinci kalite, tamire gidiş, tamirden dönüş ve eksik malzemeden dolayı bekleme girişleri de onlara ait barkodlar okutulduktan sonra adetler tuş takımından girilip sisteme bildirilir. Böylece sistemimiz üretimin akış durumunu gerçek zamanda raporlayabilmektedir.

 

REALTIME KALİTE ÖLÇÜMÜ

 

İşletmelerin kalitesiz ürün üretmesi tamir için harcadıkları zaman ve kaybedilen malzemeden dolayı hem işçiliğin hem de malzemenin verimsiz kullanılmasına neden olur. Kalitesiz ürün üretilmesinin diğer sonucu da müşteri kaybetmedir. Bu verimsizliği engellemek için işletmeler kalitelerini devamlı ölçerek kalitesiz ürün üretilmesi anında sürece müdahale etmelidirler.

 

real time kalite ölçümü

 

Sistemimizle ara, proses sonu ve son kalite kontrol gerçek zamanda ölçülerek bilgisayardan hata,hatanın kaynağı ve hatanın yeri izlenebilmektedir. Kalite seçilen tarih aralığında model, ülke kodu, lot, renk, beden, işletme, proses, bant,hata sınıfı,hata yeri, kişisel ve kalite kontrol tipi bazında raporlanmaktadır.

 

REALTIME VERİMLİLİK TEMELLİ PRİM SİSTEMİ

 

İşletmelerin hedef karından fazlasını elde etmesi durumunda işçilerine prim vermesi işletmenin verimliliğine doping etkisi yapmaktadır.Sistemimizde,istenildiği taktirde operatörler barkodlarını okuttukları anda verimliliklerine göre o iş günü için hakkettikleri primi noktasal veri toplama terminallerinin ekranından görebilirler.Operatörün hakkettiği primi görmesi işletme verimliliğine katkısını arttırmaktadır.

 

verimlilik temelli prim sistemi

 

Hesaplanan primler seçilen tarihler arasında kişisel, bant, proses ve işletme bazında mesai ve fazla mesai parametreleriyle raporlanmaktadır.Ayrıca sistemimizden istenildiği takdirde parça başı işçilik ücret raporları da alınabilmektedir. Sistemde iki çeşit prim sistemi kullanılabilmektedir.Bunlardan birincisi ücret, verimlilik ve maaş temelli prim sistemidir.Bunun için personelin işletmeye katkı verimliliği (kayıp zamanlar düşürülmeden hesaplanan verimlilik) alt sınırı ve işletmenin vereceği aylık toplam prim ücreti girilir. İkincisi ise verimlik ve maaş temelli prim sistemidir bu prim sistemi için işletmeye katkı verimliği alt sınırının girilmesi yeterlidir. İşletmeler bu prim sistemlerinden herhangi birini kullanabilmektedirler.Bu prim sistemleri prim raporları bölümünde ayrıntılı olarak anlatılmıştır.

 

SİPARİŞ TAKİP

 

Üretim firmaları için sipariş takibi bilgi sistemi artık önemli bir zorunluluktur. Bu hem müşteri memnuniyeti hem de planlı ve verimli üretim için gereklidir.

 

sipariş takip

 

@rge CMAS’ ın sipariş takip bölümünde siparişler tüm ayrıntıları ile girilebilir ve raporlandırılabilmektedir. Siparişe ait model, model kartında tanımlanabilmekte ve dosya eklenebilmektedir. Böylece model detaylı bir şekilde görülebilmektedir.

 

sipariş takibi

 

Sipariş @rge CMAS ile renk-beden bazında tüm detayları ile raporlandırılabilmektedir.

 

ÜRÜN AĞACI (MALZEME PLANLAMA)

 

Ürün ağacı tanımlama siparişin malzeme ihtiyacının belirlenmesinde ve maliyetinin planlamasında temel bir zorunluluktur. Ürün ağacının proses temelli tanımlanması ise malzemenin ihtiyaç zamanı ve ara stok takibi açısından önemlidir.

 

malzeme planlama

 

@rge CMAS’ ın malzeme planlama(ürün ağacı) bölümünde malzeme ihtiyacı prosese göre ve istenilen detayda hesaplanabilmektedir, malzeme planı(ürün ağacı) özgün indeksleme mantığı ile görüntülenebilmektedir.

 

malzeme plan

 

Proses bazlı olması özelliği sayesinde @rge CMAS ile barkodlar okutularak ara stok takibi gerçek zamanda rahatlıkla yapılabilmektedir.

 

SÜREÇ PLANLAMA

 

Doğru bir üretim planlamasının yapılmaması,üretimin verimsizliğine ve gelen siparişe doğru fiyat verilmemesi nedeniyle pazarlamanın başarısızlığına neden olur.

 

süreç planlama

 

@rge CMAS’ ın süreç planlama ve iş planı hazırlama bölümleri sayesinde üretici, firmanın doğru bir planlama yapmasını sağlayarak verimliliğini ve pazarlamadaki başarısını arttırır.

 

iş planı hazırlama

 

SATIN ALMA

 

Satın alma birimleri, temel olarak hangi mal ve ya hizmeti alacakları ve bu mal ve hizmetlerin hangi tedarikçi firmalarda bedeli ne kadardır verilerine ihtiyaç duyarlar.

 

satın alma

 

Fiyat listeleri @rge CMAS’ ın satın alma modülündeki fiyat listeleri girişi bölümde rahatlıkla oluşturulabilmekte ve onaya sunulabilmektedir. Satın alma fiyat listeleri onaylandıktan sonra geçerli olmaktadır.  Malzeme planlamadan sonra malzemenin satın alınması için gerekli olan satın alma sipariş girişleri bu bölümde yapılarak sipariş verilmektedir.

 

satın alma

 

@rge CMAS’ da bulunan irsaliye ve satın alma sipariş numarası eşleştirme özelliği sayesinde sipariş edilmiş malzemelerin depoya ulaşma durumu rahatlıkla takip edilebilmektedir.

 

STOK YÖNETİMİ

 

Üretim firmalarında stok hareketlerinin verilerinin zor toplanması stokların yanlış tutulmasına neden olmaktadır. Halbuki stok takibi özellikle verimli üretim, verimli malzeme kullanımı ve malzemenin kaybolmaması açısından oldukça önemlidir.

 

stok yönetimi

 

@rge CMAS’ da stok hareketleri, manuel olarak girilebildiği gibi barkodlarla da girilebilmektedir. Hareketlerin barkodlarla girilebilmesi, veri girişini dolayısıyla stok takibini kolaylaştırmaktadır.

 

 

 

Fasona giden ürünlerde barkod temelli stok takibi ile kontrol altına alınabilmekte ve rahatlıkla takip edilebilmektedir.

 

ÜRETİM TAKİP

 

Her bir üretim bandına giren çıkan ve banttaki ürün adetinin öğrenilememesi veya zor öğrenilmesi , üretim durumunun yeterince bilinmemesine neden olur. Müşterinin güveni ve bantların planlanması açısından bu durum oldukça olumsuzdur.

üretim takip

 

@rge CMAS ile gerçek zamanda bant giriş çıkış adetleri ve fasona gidiş geliş, barkod okutularak takip edilebilmektedir

 

takip raporu

 

Giriş-çıkış adetleri seçilen tarih aralığında model, ülke kodu, lot, renk, beden, işletme proses ve bant bazında proses ve renk-beden matrisi olarak raporlanabilmektedir.

 

MALİYET PLANLAMA ve HESAPLAMA

 

Firmaların rekabet avantajı sağlamada, doğru fiyatlandırma önemli bir yer tutar, doğru fiyatlandırma iyi bir maliyet planlamasıyla mümkündür. Firmaların kar zarar durumunun doğru tespiti ise iyi bir gerçekleşen maliyet takibi sistemi ile mümkündür.

 

@rge CMAS’ da siparişlerin planlanan ve gerçekleşen maliyet hesapları bu bölümde girilmekte ve raporlandırılmaktadır. planlanan maliyet hesabı, ürüne en doğru fiyatın verilmesini sağlayarak rekabet avantajı sağlamaktadır. Siparişin gerçekleşen maliyeti raporlandırılarak bu siparişin kar zarar durumuna rahatlıkla ulaşılabilmektedir. Gerçekleşen maliyetin planlanan maliyet ile karşılaştırılmasıyla maliyet planlamasının doğruluğu rahatlıkla kontrol edilebilmektedir

 

maliyet analiz

 

Maliyet hesaplama bölümünde ayrıca stok bedelleri hesaplanarak firmanın stokların parasal değerleri konusunda ayrıntılı bilgiye ulaşması sağlanmaktadır.

 

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZIN

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.